Copyright 2019 - Custom text here

Poświadczenie podpisu własnoręcznego jest nie raz wymagane podczas spisywania ważnych umów, np. zakupu danej nieruchomości, lub też fuzji spółek. Takie poświadczenie może wykonać jedynie wykwalifikowany notariusz, możesz go znaleźć na stronie notariuszewaw.pl.

 

 

 

Poświadczenie u notariusza

 

Podczas poświadczenia podpisu własnoręcznego musi być obecna oprócz notariusza druga strona umowy. Notariusz poświadcza podpis własnoręczny za pomocą pieczęci notarialnej oraz własnego podpisu na dokumencie.

 

 

f t g