Copyright 2019 - Custom text here

 

„Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym” - ten słynny cytat Winstona Churchilla odnosił się wprawdzie do sytuacji w czasie II Wojny Światowej, jednak nie będzie dużym nadużyciem wykorzystanie go w krótkim opisie współczesnej, globalnej sytuacji gospodarczej.

 

 

Okazuje się bowiem, że w dzisiejszym świecie biznesu olbrzymie znaczenie ma działalność firm nie stanowiących zbyt dużego procentu całego rynku, ale generujących największe przychody i zatrudniających największą liczbę pracowników. Są to tak zwane „przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu”.

 

Cechą wyróżniającą przedsiębiorstw tego typu jest ich wysoka innowacyjność (czyli np. oferowanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak te - envisiontec), mająca niebagatelny wpływ na tempo ich wzrostu. Aby firma mogła zostać uznana za przedsiębiorstwo wysokie wzrostu, jej średnioroczny wzrost przychodów (albo zatrudnienia) musi w okresie kolejnych trzech lat utrzymywać się na poziomie większym niż 20%.

 

f t g