Copyright 2019 - Custom text here

 

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników na umowę o pracę jest zobowiązany do zorganizowania im szkolenia z zakresu BHP. Pomocne w tym mogą okazać się usługi firmy takiej jak bmbk.pl, która jest w stanie przygotować wszelkie dokumenty oraz materiały niezbędne do organizacji takiego szkolenia.

 

 

 

Ponadto pracodawca musi wysłać pracownika na odpowiednie badania stwierdzające, czy jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków związanych z danym stanowiskiem pracy.

 

f t g