Copyright 2019 - Custom text here

 

Uproszona księgowość – podstawowe informacje

 

 

Firmy mają kilka możliwości rozliczenia się z fiskusem, dopóki ich dochód nie przekracza równowartości 1 200 000 euro, przedsiębiorstwo może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, powyżej tej kwoty istnieje wymóg prowadzenia Ksiąg Rachunkowych.

 

 

Ponadto obowiązkiem prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów obarczone są również osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach umowy zlecenia, agencji, armatorów, których obejmuje ustawa tonażowa, oraz rolników i duchownych, którzy zgłoszą chęć prowadzenia takiej Księgi.

 

Zasady prowadzenia KPiR zostały określone w ramach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ostatnie zmiany z 2016 r. zakładają możliwość prowadzenia Książki w postaci papierowej lub elektronicznej, a ostatnie zapowiedzi rządku każą przypuszczać, że już niebawem wersja elektroniczna będzie ogólnie obowiązującą.

 

Najogólniej rzecz ujmując w KPiR ujmowane są dochody oraz koszty prowadzenia działalności, które pozwalają określić miesięczne i roczne przychody.

 

f t g