Copyright 2019 - Custom text here

Rozwój przedsiębiorstwa – podstawowe założenia

 

Nauki o zarządzaniu zwykły zasadniczo wyróżniać 3 fazy w procesie rozwoju:

 

  • postęp
  • regres
  • stagnacja

Rozwój nieodmiennie składa się z tych trzech etapów, które w efekcie prowadzi do zmiany, osiągania celów, realizacji misji i zwiększenia obrotów firmy.

Strategia rozwoju jest to więc trwający nieprzerwanie proces przygotowywania i prowadzenia działań dla osiągnięcia pożądanego celu przy jednoczesnym uwzględnieniu sytuacji, w której rozwój ma się dokonać.

 

 

Dokonując wyboru strategii rozwoju należy wziąć pod uwagę: otoczenie przedsiębiorstwa, ocenić zasoby, które możemy wykorzystać, określić, w którym kierunku chcemy rozwijać firmę.

 

Istnieje wiele różnorodnych podziałów strategii zarządzania i rozwoju biznesu to najbardziej znanych należy rozróżnienie na:

  • Strategie defensywne – ta strategia zakłada wprowadzanie zmian jedynie w ostateczności, jest to strategia zachowawcza,
  • Strategie ofensywne – zakłada ciągłe zmiany i wprowadzanie nowości, wszystko jednak opiera się na właściwie skalkulowanym ryzyku
  • Strategie pionierskie – zakłada ciągłą innowacyjność i wprowadzanie rozwiązań, wcześniej nie znajdujących zastosowania.

 

f t g